Обов’язки учнів

1. Виконувати статут ліцею.

2. Оволодівати знаннями.

3. Не пропускати уроки, не запізнюватися на заняття.

4. Приходити до ліцею охайними.

5. Акуратно вести щоденник і подавати його за першою вимогою вчителя.

6. Брати активну участь у житті ліцею, підтримувати і примножувати традиції, брати активну участь у позакласній і гуртковій роботі.

7. Бути ввічливим у спілкуванні з учителями, з повагою ставитись до батьків. Проявляти милосердя, турбуватися про молодших.

8. Гідно поводити себе, дотримуватися культури поведінки.

9. Бережливо ставитись до державного, суспільного і особистого майна, охороняти природу.

10. Діяти завжди на благо колективу, турбуватися про честь і підтримку традицій ліцею.

11. Підкорятися вказівкам та розпорядженням директора, педагогічної ради, а також постановам шкільного самоврядування.

Права учнів

1. На захист прав особистості і ввічливе ставлення до себе.

2. На вибір факультативів, гуртків, екзаменів із окремих предметів і складання екстерном програми НФН.

3. На відкриту оцінку своїх знань, отримання об’єктивної оцінки із предметів.

4. На завчасне повідомлення про строк контрольної роботи, вимагати проведення не більше двох контрольних робіт у день і не більше п’яти контрольних робі у тиждень.

5. Вносити пропозиції в раду, адміністрацію ліцею по покращенню програмного навчання і виховання.

6. На забезпечення якісним харчуванням.

7. Висловлювати класному керівнику, директору, вчителям свої проблеми і отримувати від них допомогу, пояснення, відповіді.

8. Відкрито висловлювати свою думку стосовно життя ліцею, не принижуючи гідності інших.

9. Представляти ліцей в конкурсах, оглядах, змаганнях та інших заходах відповідно зі своїми можливостями і вміннями.

10. На звільнення від уроків згідно заяви батьків.